Projektové poradenstvo

Poskytujeme komplexné služby týkajúce sa prípravou, tvorbou a implementáciou kvalitných projektov na štrukturálne fondy. Preferujeme individuálny prístup ku klientom a k jednotlivým projektom. Ak máte dobrý nápad, pomôžeme Vám s financovaním.