Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je veľmi dôležitá oblasť pri tvorbe jednotlivých projektov. V súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní Vám nájdeme toho najlepšieho dodávateľa na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. Realizujeme kompletné verejné obstarávania podľa aktuálne platnej legislatívy. Naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školení a disponujeme s dostatočnou odbornou spôsobilosťou na výkon každej metódy a postupu verejného obstarávania.