Projektové poradenstvo

Programové obdobie 2007 – 2013 už máme za sebou, tak sa naša pozornosť sústreďuje na nové programovacie obdobie 2014 – 2020. Poskytujeme komplexné služby týkajúce sa prípravou, tvorbou a implementáciou kvalitných projektov na štrukturálne fondy. Preferujeme individuálny prístup ku klientom a k jednotlivým projektom. Ak máte dobrý nápad, pomôžeme Vám s financovaním.